วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

งานลูกเสือเทพศิรินทร์ สัมพันธ์

การเดินสวนสนามของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
วงโยธวาทิตของเทพฯใหญ่
การทำกิจกรรมรอบกองไฟของเทพศิรินทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น